Biblioteca

Articles destacats

Lluita contra el canvi climàtic i construcció

Francesc Mauri. L'Informatiu del CAATEEB

Auditories de residus de construcció i enderrocs

Jordi Marrot. L'Informatiu del CAATEEB

Biblioteca d'articles especialitzats

Jordi Marrot. L'Informatiu del CAATEEB

 

Maribel Rosselló i Nicolau

 

Anna Moreno. L'Informatiu del CAATEEB

 

Jaume Moreno. L'Informatiu del CAATEEB

 

Jordi Marrot. L'Informatiu del CAATEEB

 

Generalitat de Catalunya. Institut Català d'Energia

 

Josep Ortín Meseguer i Héctor Ortín Isern, arquitectes

 

Xavier Álvarez del Castillo. Enginyer Industrial. L'Informatiu del CAATEEB