Garanties TRAC

Solvència, qualitat, garantia d'obra i excel·lència en gestió

 
La història i solvència de TRAC, amb vint anys de trajectòria empresarial sòlida i coherent, una bona reputació professional i un equip humà expert, són la millor garantia pels seus clients de què TRAC respondrà en un futur per les obres realitzades.
 
El 40% dels nostres clients són habituals i el 30% ens arriben per recomanació i això és una font de satisfacció per a nosaltres. La relació a llarg termini amb els nostres clients, la feina ben feta i el prestigi assolit són les nostres millors garanties.
 
El Pla d’Autocontrol de Qualitat TRAC, molt exigent i pioner en el sector, és una altra de les garanties reals de les obres TRAC: protocols específics de control de qualitat per a cada obra que inclouen assajos sistemàtics de materials i sistemes constructius duts a terme per entitats de control de qualitat i laboratoris qualificats. Amb el Pla d’Autocontrol de Qualitat TRAC els nostres clients poden tenir la seguretat d’un màxim control de materials i sistemes constructius a l’obra, que és el principal pilar de la garantia d’obra ben feta i de futur.
 
A TRAC estem molt compromesos amb la garantia de les nostres obres i més enllà de complir amb tot allò que exigeix la Llei (LOE, CTE, etc.) ho fem per vocació perfeccionista i pel compromís que tenim amb el nostre mercat, amb els nostres clients i amb l’autoexigència de continuar tenint un historial impecable respecte a la garantia de les obres executades.
 
Disposem del Certificat IeE d'Excel.lència en Gestió Empresarial atorgat per elEconomista i Informa, que ens reconeix com una empresa amb un alt nivell d'exigència en la nostra gestió empresarial.