Empresa

Presentació d'empresa

 

Els nostres valors 

Darrera de cada obra realitzada per TRAC Rehabilitació d'Edificis s’hi troba una necessitat d'entendre els edificis, la seva composició constructiva i els requeriments de cada projecte, així com l'interès per tenir cura i sensibilitat en la pràctica de les arts de rehabilitar i restaurar.

Entenem i assumim el procés d'obra com una tasca interdisciplinària on cal interactuar amb equilibri, eficàcia i eficiència entre les diferents parts: Promotors, Tècnics Facultatius, Comissions d'Obra, veïns i vianants. Integrem a cada projecte un equip de professionals especialitzats enfocats a l'objectiu comú d'obtenir un resultat final de l'obra que garanteixi el nivell de solidesa i d'estètica requerit.

La fidelització de l'equip humà de TRAC Rehabilitació d'Edificis, altament qualificat i amb experiència, el constant aprenentatge, l'anticipació i l'adaptació a les noves exigències del sector, units a un elevat nivell de perfeccionisme tècnic en l'execució de les obres, ens permeten assolir un resultat de gran solidesa i de garantia en les obres realitzades.

Alguns dels principis que ens marquem com a objectius en cadascuna de les obres que duem a terme consisteixen en la recerca de la satisfacció i equilibri dels diferents agents que participen en l'obra, tant en la fase del projecte com en la fase executiva, un alt nivell de gestió de Prevenció de Riscos Laborals, eficàcia en la gestió administrativa, i control del ritme, de l'execució i del lliurament final de l'obra.

El sistema de control de TRAC Rehabilitació d'Edificis basat en la vigilància i el manteniment de l'estabilitat dels indicadors d'empresa a nivell de vendes, producció, facturació i equilibri financer, han fet de TRAC Rehabilitació d'Edificis un referent com a empresa dins el sector de la rehabilitació i la restauració d'edificis amb capacitat per respondre amb rapidesa a totes les necessitats que planteja el mercat de Catalunya.

 

 

L'experiència rehabilitadora 

Des de 1996 TRAC Rehabilitació d'Edificis està aprofundint en el coneixement dels edificis existents i la seva rehabilitació, en les seves patologies i necessitats tècniques i constructives, en la interacció amb tots els agents que participen en el procés d'obra, i en l'eficiència i l’eficàcia de la gestió.

Hem rehabilitat més de 1000 obres a Barcelona ciutat i rodalies, edificis de tots els estils arquitectònics i èpoques constructives, de tot tipus de complexitat tècnica i organitzativa, i amb tot tipus de requeriments de coneixement i de capacitat de resolució. La nostra experiència i els nostres resultats ens han permès créixer any rere any, fins assolir el prestigi actual que ens atorga ser una de les principals empreses del sector.

 
 

L'equip humà

A TRAC Rehabilitació d'Edificis creiem que les empreses les fan les persones, l'implicació d'aquestes en l'objectiu comú de la recerca de la qualitat global, el treball en equip, la serietat i la constant especialització i formació de tots els membres de l'empresa.