Aplicació de GRC a façanes

Som experts en aplicació de GRC en rehabilitació

 
El GRC (Glass Fibre Reinforced Concrete) o microformigó reforçat amb fibra de vidre és la modalitat de manufactura més utilitzada actualment en solucions de façana, per l'estalvi de temps que suposa l'aplicació de panells de revestiment de gran format.
 
A TRAC coneixem les virtuds d'aquest material i les enormes possibilitats que ofereix en el món de la rehabilitació.
 
L'aplicació d'aquestes tecnologies de prefabricació de microformigó reforçat amb fibra de vidre permet obtenir resultats sorprenents en façanes que demanen una aparença pètria, sense sobrecàrregues innecessàries per a l'estructura de l'edifici. La lleugeresa dels panells repercuteix de manera positiva sobre el disseny i la instal·lació de les peces i les estructures que suporten el GRC. La seva alta resistència mecànica, sobretot a la flexió i l'impacte, és un altre dels seus beneficis davant d'altres materials.
 
 
Voleu veure com s'utilitza el GRC en la rehabilitació d'edificis?
 
 

Mireu com hem col·locat panells de GRC a balcons d'edificis...

 

Si teniu bona connexió, gaudiu del vídeo en HD! Cliqueu la roda dentada de la barra de YouTube i seleccioneu qualitat 720p HD