Equips especialistes

Especialització i tècnica en rehabilitació

 
Les nostres obres, totes i cada una d’elles, es realitzen amb un equip d’especialistes experts en rehabilitació que garanteixen una execució d’obra amb la màxima qualitat tècnica i operativa:

 

CAPS D'OBRA
A càrrec de cada obra hi ha un cap d’obra arquitecte tècnic expert en rehabilitació d’edificis.
 
OBRERS ESPECIALISTES
Encarregats, oficials, peons i professionals experts formats i fidels al model TRAC.
 
GESTORS D'OBRA
Un administratiu expert en rehabilitació, exclusiu per a cada obra, gestiona i facilita tota la documentació entre el client, l’arquitecte i l’administrador.
 
TÈCNIC DE CONTROL DE QUALITAT 
Un tècnic expert estableix i controla el Pla d’Autocontrol de Qualitat específic per a cada obra.
 
TÈCNIC COMERCIAL  I TÈCNIC D'ESTUDIS 

Ajuden a millorar les obres en fase de projecte i concurs i són equip de suport tècnic durant l’obra en curs.

 

I pels casos que ho requereixen:

  • Tècnics experts en obra subvencionada.
  • Tècnics experts en la coordinació amb els tècnics patrimonials de l’Administració Pública.
  • Tècnics experts en obres amb publicitat i requeriments de I’IMPU.
  • Tècnics experts en  finançament a la rehabilitació.
 
L’especialització en els diferents aspectes que conformen un projecte i el model de gestió TRAC són les claus per poder dur a terme un procés d’obra òptim. Tota l’estructura empresarial es dirigeix a optimitzar els processos i a garantir la satisfacció final de qui confia en nosaltres.