Serveis

 

Rehabilitació i restauració de façanes

Tot tipus de tècniques de restauració i rehabilitació. Tot tipus d'estils arquitectònics.

Més informació
Veure exemples d'obres

Rehabilitació de grans edificis

Especialistes en compliment de terminis, coordinació, gestió i control de qualitat.

Més informació
Veure exemples d'obres

Rehabilitació Energètica - Aïllament Tèrmic

Sistemes d'aïllament tèrmic passius: sistemes SATE i sistemes d'injectats en càmeres d'aire.

Més informació
Veure exemples d'obres

Restauració d'edificis del patrimoni històric privat

Tècniques de restauració especialitzada executades per restauradors.

Més informació
Veure exemples d'obres

Restauració d'edificis del patrimoni històric públic

Licitacions d'obra pública segons projectes Classificació K7e.

Més informació
Veure exemples d'obres

Rehabilitació i reforços d'estructures

Balcons, tribunes, reforços d'estructures, aluminosis, fibres de carboni, patologies del formigó.

Més informació
Veure exemples d'obres

Rehabilitació de cobertes i teulades

Cobertes de ceràmica, pissarra, aïllaments tèrmics, impermeabilització i eficiència energètica.

Més informació
Veure exemples d'obres

Patis interiors

Instal·lacions, paraments, estructures, fums, claraboies.

Més informació
Veure exemples d'obres

Vestíbuls i escales

Paviments, serralleria, estucs, frescos, ornaments, revestiments, adeqüació a l'accessibilitat.

Més informació
Veure exemples d'obres

Instal·lacions

Llum, aigua, gas, telecomunicacions, retirada de fibrociment (amiant).

Més informació
Veure exemples d'obres