Protecció de dades

Comparteix 

Informació detallada sobre Protecció de Dades referent al tractament de dades de persones que contacten amb nosaltres a través de la web

 

 

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

Identitat:                               TRAC REHABILITACIÓ D’EDIFICIS, S.L. – CIF: B61060935

Dir. Postal:                            C/ Castella 40-46, baixos 2, 08018, Barcelona

Telèfono:                               (+34) 934 864 300

Correo elect.:                        trac@tracrehabilitacio.cat

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

La finalitat del tractament és atendre les sol·licituds d'informació rebudes a través del formulari de contacte i/o de sol·licitud de pressupost de la pàgina web.

 

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades proporcionades es conservaran mentre l'interessat no exerceixi el dret de supressió.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les dades és el consentiment de l'interessat.
 
L'oferta prospectiva de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d'aquest consentiment condicioni la prestació del servei sol·licitat.

 

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

TRAC REHABILITACIÓ D’EDIFICIS, S.L. compta amb proveïdors situats fora de la UE, acollits a l'acord “EU-US Privacy Shield”:
No es preveuen altres comunicacions de dades a tercers, excepte obligació legal.

 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a TRAC REHABILITACIÓ D’EDIFICIS, S.L. estem tractant dades personals que el concerneixen o no.
 
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.
 
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
 
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. TRAC REHABILITACIÓ D’EDIFICIS, S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 
En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les dades personals que els incumbeixen en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica i a transmetre'ls a un altre responsable.
 
 
Com es poden exercir els drets?
 
Mitjançant un escrit, adjuntant fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent, dirigit a TRAC REHABILITACIÓ D’EDIFICIS, S.L., c/ Castella 40-46, baixos 2, 08018, Barcelona.
 
Els drets també es poden exercir enviant un correu electrònic, signat amb signatura electrònica reconeguda, a trac@tracrehabilitacio.cat
 
 
Quines vies de reclamació existeixen?
 
Si considera que els seus drets no s'han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
 
 

 

 

 

Informació detallada sobre Protecció de Dades referent al tractament de dades de persones que lliuren el seu CV per a treballar amb nosaltres

 

 

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

Identitat:                               TRAC REHABILITACIÓ D’EDIFICIS, S.L. – CIF: B61060935

Dir. Postal:                            C/ Castella 40-46, baixos 2, 08018, Barcelona

Telèfono:                               (+34) 934 864 300

Correo elect.:                        trac@tracrehabilitacio.cat

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A TRAC REHABILITACIÓ D’EDIFICIS, S.L. tractem la informació que ens faciliten els candidats amb la finalitat de mantenir-los informats de les diferents vacants a un lloc de treball que es produeixin a la nostra organització, així com per a incloure'ls en processos de selecció duts a terme per a cobrir aquestes vacants.

 

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades proporcionades es conservaran, com a màxim, 2 anys.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les dades és el consentiment de l'interessat.

 

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

TRAC REHABILITACIÓ D’EDIFICIS, S.L. compta amb proveïdors situats fora de la UE, acollits a l'acord “EU-US Privacy Shield”:

No es preveuen altres comunicacions de dades a tercers, excepte obligació legal.

 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
 
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a TRAC REHABILITACIÓ D’EDIFICIS, S.L. estem tractant dades personals que el concerneixen o no.
 
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats per als quals van ser recollits.
 
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
 
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. TRAC REHABILITACIÓ D’EDIFICIS, S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 
En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les dades personals que els incumbeixen en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica i a transmetre'ls a un altre responsable.
 
 
Com es poden exercir els drets?
 
Mitjançant un escrit, adjuntant fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent, dirigit a TRAC REHABILITACIÓ D’EDIFICIS, S.L., c/ Castella 40-46, baixos 2, 08018, Barcelona.
 
Els drets també es poden exercir enviant un correu electrònic, signat amb signatura electrònica reconeguda, a trac@tracrehabilitacio.cat
 
 
Quines vies de reclamació existeixen?
 
Si considera que els seus drets no s'han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
 

 

 

 

 

Informació detallada sobre Protecció de Dades referent a l'enviament d'informació comercial per correu postal, e-mail o altres mitjans electrònics

 

 

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

Identitat:                               TRAC REHABILITACIÓ D’EDIFICIS, S.L. – CIF: B61060935

Dir. Postal:                            C/ Castella 40-46, baixos 2, 08018, Barcelona

Telèfono:                               (+34) 934 864 300

Correo elect.:                        trac@tracrehabilitacio.cat

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

La finalitat del tractament és enviar-li informació comercial per correu postal, e-mail o altres mitjans electrònics equivalents de productes i serveis de la nostra companyia.

 

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades proporcionades es conservaran mentre no exerceixi el dret de supressió.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades amb finalitats comercials és el consentiment que se li sol·licita.

 

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

TRAC REHABILITACIÓ D’EDIFICIS, S.L. compta amb proveïdors situats fora de la UE, acollits a l'acord “EU-US Privacy Shield”:
No es preveuen altres comunicacions de dades a tercers, excepte obligació legal.

 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
 
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a TRAC REHABILITACIÓ D’EDIFICIS, S.L. estem tractant dades personals que el concerneixen o no.
 
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats per als quals van ser recollits.
 
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
 
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. TRAC REHABILITACIÓ D’EDIFICIS, S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 
En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les dades personals que els incumbeixen en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica i a transmetre'ls a un altre responsable.
 
 
Com es poden exercir els drets?
 
Mitjançant un escrit, adjuntant fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent, dirigit a TRAC REHABILITACIÓ D’EDIFICIS, S.L., c/ Castella 40-46, baixos 2, 08018, Barcelona.
 
Els drets també es poden exercir enviant un correu electrònic, signat amb signatura electrònica reconeguda, a trac@tracrehabilitacio.cat
 
 
Quines vies de reclamació existeixen?
 
Si considera que els seus drets no s'han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

 

 

 

 

Informació detallada sobre Protecció de Dades referent al tractament de dades de persones que se subscriuen a les newsletters

 

 

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

Identitat:                               TRAC REHABILITACIÓ D’EDIFICIS, S.L. – CIF: B61060935

Dir. Postal:                            C/ Castella 40-46, baixos 2, 08018, Barcelona

Telèfono:                               (+34) 934 864 300

Correo elect.:                        trac@tracrehabilitacio.cat

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

La finalitat del tractament és enviar-li informació comercial (newsletters) per correu electrònic.

 

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades proporcionades es conservaran mentre no exerceixi el dret de supressió.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment de l'interessat i/o l'article 21.2 de la LSSICE, el qual permet l'enviament d'informació comercial a destinataris amb els quals existeixi una relació contractual prèvia.

 

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

TRAC REHABILITACIÓ D’EDIFICIS, S.L. compta amb proveïdors situats fora de la UE, acollits a l'acord “EU-US Privacy Shield”:
No es preveuen altres comunicacions de dades a tercers, excepte obligació legal.

 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
 
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a TRAC REHABILITACIÓ D’EDIFICIS, S.L. estem tractant dades personals que el concerneixen o no.
 
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats per als quals van ser recollits.
 
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
 
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. TRAC REHABILITACIÓ D’EDIFICIS, S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 
En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les dades personals que els incumbeixen en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica i a transmetre'ls a un altre responsable.
 
 
Com es poden exercir els drets?
 
Mitjançant un escrit, adjuntant fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent, dirigit a TRAC REHABILITACIÓ D’EDIFICIS, S.L., c/ Castella 40-46, baixos 2, 08018, Barcelona.
 
Els drets també es poden exercir enviant un correu electrònic, signat amb signatura electrònica reconeguda, a trac@tracrehabilitacio.cat
 
 
Quines vies de reclamació existeixen?
 
Si considera que els seus drets no s'han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
 
 

 

 

 

Informació detallada sobre Protecció de Dades referent a la videovigilància

 

 

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

Identitat:                               TRAC REHABILITACIÓ D’EDIFICIS, S.L. – CIF: B61060935

Dir. Postal:                            C/ Castella 40-46, baixos 2, 08018, Barcelona

Telèfono:                               (+34) 934 864 300

Correo elect.:                        trac@tracrehabilitacio.cat

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

La finalitat del tractament és garantir la seguretat de les instal·lacions i de les persones que es troben en elles mitjançant càmeres de videovigilància.

 

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les imatges gravades s'esborren automàticament en menys d'un mes. En cas de detectar-se la comissió d'algun delicte, les imatges podran extreure's i conservar-se durant més temps.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades és el compliment d'una missió d'interès públic (article 6.1.e del RGPD). Aquest interès consisteix a garantir la seguretat de persones, béns i instal·lacions.
 

Així mateix, les instal·lacions compten amb cartells que informen sobre l'ús de càmeres de videovigilància.

 

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les imatges podran ser comunicades a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, així com a Jutjat i Tribunals, ja sigui per requeriment o per haver-se detectat la comissió d'un delicte. També es podran comunicar a companyies d'assegurances.
 
No es preveuen altres comunicacions de dades, tret que siguin necessàries per a donar compliment a alguna obligació legal.

 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
 
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a TRAC REHABILITACIÓ D’EDIFICIS, S.L. estem tractant dades personals que el concerneixen o no.
 
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats per als quals van ser recollits.
 
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
 
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. TRAC REHABILITACIÓ D’EDIFICIS, S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 
En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les dades personals que els incumbeixen en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica i a transmetre'ls a un altre responsable.
 
 
Com es poden exercir els drets?
 
Mitjançant un escrit, adjuntant fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent, dirigit a TRAC REHABILITACIÓ D’EDIFICIS, S.L., c/ Castella 40-46, baixos 2, 08018, Barcelona.
 
Els drets també es poden exercir enviant un correu electrònic, signat amb signatura electrònica reconeguda, a trac@tracrehabilitacio.cat
 
 
Quines vies de reclamació existeixen?
 
Si considera que els seus drets no s'han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
 
 

 

 

 

 

Informació detallada sobre Protecció de Dades referent al tractament de dades de clients

 

 

 

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

Identitat:                               TRAC REHABILITACIÓ D’EDIFICIS, S.L. – CIF: B61060935

Dir. Postal:                            C/ Castella 40-46, baixos 2, 08018, Barcelona

Telèfono:                               (+34) 934 864 300

Correo elect.:                        trac@tracrehabilitacio.cat

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En TRAC REHABILITACIÓ D’EDIFICIS, S.L. tractem la informació que ens faciliten els clients per a la correcta gestió dels serveis sol·licitats, així com per a la facturació d'aquests.

 

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades proporcionades es conservaran mentre no exerceixi el dret de supressió. En qualsevol cas, les dades es mantindran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
 
La base legal per al tractament de les seves dades és l'execució del contracte de compravenda de serveis.
 
L'oferta prospectiva de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d'aquest consentiment condicioni la prestació del servei sol·licitat.
 

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades podran ser comunicats a:
 • Entitats financeres, per a realitzar cobraments i pagaments
 • Administració Tributària, per a donar compliment a obligacions fiscals

Així mateix, TRAC REHABILITACIÓ D’EDIFICIS, S.L. compta amb proveïdors situats fora de la UE, acollits a l'acord “EU-US Privacy Shield”:

No es preveuen altres comunicacions de dades a tercers, excepte obligació legal.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
 
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en TRAC REHABILITACIÓ D’EDIFICIS, S.L. estem tractant dades personals que el concerneixen o no.
 
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats per als quals van ser recollits.
 
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
 
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. TRAC REHABILITACIÓ D’EDIFICIS, S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 
En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les dades personals que els incumbeixen en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica i a transmetre'ls a un altre responsable.
 
 
 
Com es poden exercir els drets?
 
Mitjançant un escrit, adjuntant fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent, dirigit a TRAC REHABILITACIÓ D’EDIFICIS, S.L., c/ Castella 40-46, baixos 2, 08018, Barcelona.
 
Els drets també es poden exercir enviant un correu electrònic, signat amb signatura electrònica reconeguda, a trac@tracrehabilitacio.cat
 
 
Quines vies de reclamació existeixen?
 
Si considera que els seus drets no s'han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
 
 

 

 

 

Informació detallada sobre Protecció de Dades referent al tractament de dades de proveïdors

 

 

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

Identitat:                               TRAC REHABILITACIÓ D’EDIFICIS, S.L. – CIF: B61060935

Dir. Postal:                            C/ Castella 40-46, baixos 2, 08018, Barcelona

Telèfono:                               (+34) 934 864 300

Correo elect.:                        trac@tracrehabilitacio.cat

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En TRAC REHABILITACIÓ D’EDIFICIS, S.L. tractem la informació que ens faciliten els proveïdors amb la finalitat de gestionar eficaçment la relació contractual.

 

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades proporcionades es conservaran mentre no exerceixi el dret de supressió. En qualsevol cas, les dades es mantindran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
 
La base legal per al tractament de les seves dades és l'execució del contracte que regula la relació comercial entre TRAC REHABILITACIÓ D’EDIFICIS, S.L. i el proveïdor.
 
 
A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
 
Les dades podran ser comunicats a:
 • Entitats financeres, per a realitzar cobraments i pagaments
 • Administració Tributària, per a donar compliment a obligacions fiscals
Així mateix, TRAC REHABILITACIÓ D’EDIFICIS, S.L. compta amb proveïdors situats fora de la UE, acollits a l'acord “EU-US Privacy Shield”:

No es preveuen altres comunicacions de dades a tercers, excepte obligació legal.

 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
 
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en TRAC REHABILITACIÓ D’EDIFICIS, S.L. estem tractant dades personals que el concerneixen o no.
 
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats per als quals van ser recollits.
 
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
 
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. TRAC REHABILITACIÓ D’EDIFICIS, S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 
En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les dades personals que els incumbeixen en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica i a transmetre'ls a un altre responsable.
 
Com es poden exercir els drets?
 
Mitjançant un escrit, adjuntant fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent, dirigit a TRAC REHABILITACIÓ D’EDIFICIS, S.L., c/ Castella 40-46, baixos 2, 08018, Barcelona.
 
Els drets també es poden exercir enviant un correu electrònic, signat amb signatura electrònica reconeguda, a trac@tracrehabilitacio.cat
 
 
Quines vies de reclamació existeixen?
 
Si considera que els seus drets no s'han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
 
 

 

 

 

Informació detallada sobre Protecció de Dades referent a les dades de treballadors pertanyents a proveïdors, les dades dels quals es recapten per a realitzar la correcta coordinació d'activitats empresarials

 

 

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

Identitat:                               TRAC REHABILITACIÓ D’EDIFICIS, S.L. – CIF: B61060935

Dir. Postal:                              c/ Castella 40-46, baixos 2, 08018, Barcelona

Telèfon:                                  (+34) 934 864 300

Correu elect.:                          trac@tracrehabilitacio.cat

 
Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
 
La finalitat del tractament és la coordinació d'activitats empresarials.
 
 
Per quant temps conservarem les seves dades?
 
Les dades proporcionades es conservaran per a atendre possibles responsabilitats legals, mentre l'interessat no exerceixi el dret de supressió.
 
 
Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
 
La base legal per al tractament de les dades és el compliment d'una obligació legal, el REIAL DECRET 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d'activitats empresarials.
 
 
A què destinarios es comunicaran les seves dades?
 
Les dades es podran comunicar a clients de TRAC REHABILITACIÓ D’EDIFICIS, S.L. als quals hagin de donar servei els treballadors subcontractats. També es podran comunicar a coordinadors de Seguretat i Salut, així com, en cas d'inspecció, al Departament de Treball de la Generalitat.
 
Així mateix, TRAC REHABILITACIÓ D’EDIFICIS, S.L. compta amb proveïdors situats fora de la UE, acollits a l'acord “EU-US Privacy Shield”:

No es preveuen altres comunicacions de dades a tercers, excepte obligació legal.

 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
 
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en TRAC REHABILITACIÓ D’EDIFICIS, S.L. estem tractant dades personals que el concerneixen o no.
 
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.
 
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
 
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. TRAC REHABILITACIÓ D’EDIFICIS, S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 
En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les dades personals que els incumbeixen en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica i a transmetre'ls a un altre responsable.
 
 
Com es poden exercir els drets?
 
Mitjançant un escrit, adjuntant fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent, dirigit a TRAC REHABILITACIÓ D’EDIFICIS, S.L., c/ Castella 40-46, baixos 2, 08018, Barcelona.
 
Els drets també es poden exercir enviant un correu electrònic, signat amb signatura electrònica reconeguda, a trac@tracrehabilitacio.cat
 
 
Quines vies de reclamació existeixen?
 
Si considera que els seus drets no s'han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
 
 
Com hem obtingut les seves dades?
 
Les dades personals que tractem en TRAC REHABILITACIÓ D’EDIFICIS, S.L. per a dur a terme la coordinació d'activitats empresarials provenen dels nostres proveïdors, els quals, ens faciliten la informació necessària per a complir amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, així com per a acreditar les qualificació de les persones que executaran els serveis per a TRAC REHABILITACIÓ D’EDIFICIS, S.L.
 
Les dades que tractem són:
 • Nom i cognoms
 • Fotocòpia de DNI
 • Data de naixement
 • Aptes de revisions mèdiques
 • Certificats de formació
 • Lliurament de EPI’s
 • Número d'afiliació a la Seguretat Social
 • Altes i baixes en la Seguretat Social
 • RNT (TC2) i RLC (TC1)
 • Còpia del contracte de treball
 • Declaracions jurades dels treballadors conforme han cobrat totes les nòmines
 • Nòmines i comprovants de pagament de les nòmines
 • Matrícules i documentació de vehicles
 
En el cas dels freelance, o autònoms és el propi afectat qui ens proporciona les seves dades:
 • Nom i cognoms
 • Domicili
 • Fotocòpia de DNI
 • Rebut d'autònoms
 • Pòlissa de responsabilitat civil i Segur de Conveni Col·lectiu
 • Certificat conforme està lliure de càrregues de l'Agència Tributària i de la Seguretat Social
 • Matrícules i documentació de vehicles
 • Aptes de revisions mèdiques
 
No es tracten dades especialment protegides.
 
 
 

 

 


Informació detallada sobre Protecció de Dades referent a les dades personals que es recapten per a realitzar la correcta gestió de la documentació necessària per a iniciar una obra
 

 

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

Identitat:                               TRAC REHABILITACIÓ D’EDIFICIS, S.L. – CIF: B61060935

Dir. Postal:                              c/ Castella 40-46, baixos 2, 08018, Barcelona

Telèfon:                                  (+34) 934 864 300

Correu elect.:                          trac@tracrehabilitacio.cat

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
 
La finalitat del tractament és la gestió de la documentació necessària per a iniciar una obra.
 
 
Per quant temps conservarem les seves dades?
 
Les dades proporcionades es conservaran per a atendre possibles responsabilitats legals, mentre l'interessat no exerceixi el dret de supressió.
 
 
Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
 
La base legal per al tractament de les dades és el compliment d'obligacions legals:
 
 • Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció
   
 • Reial decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció
   
 • Text Refós de la Llei d'Infraccions i Sancions en l'Ordre Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost
A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
 
Les dades personals es facilitaran al Departament de Treball de la Generalitat quan es comuniqui l'obertura del centre de treball.
 
Així mateix, TRAC REHABILITACIÓ D’EDIFICIS, S.L. compta amb proveïdors situats fora de la UE, acollits a l'acord “EU-US Privacy Shield”:
No es preveuen altres comunicacions de dades a tercers, excepte obligació legal.
 
 
Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
 
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en TRAC REHABILITACIÓ D’EDIFICIS, S.L. estem tractant dades personals que el concerneixen o no.
 
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.
 
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
 
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. TRAC REHABILITACIÓ D’EDIFICIS, S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 
En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les dades personals que els incumbeixen en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica i a transmetre'ls a un altre responsable.
 
 
Com es poden exercir els drets?
 
Mitjançant un escrit, adjuntant fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent, dirigit a TRAC REHABILITACIÓ D’EDIFICIS, S.L., c/ Castella 40-46, baixos 2, 08018, Barcelona.
 
Els drets també es poden exercir enviant un correu electrònic, signat amb signatura electrònica reconeguda, a trac@tracrehabilitacio.cat
 
 
Quines vies de reclamació existeixen?
 
Si considera que els seus drets no s'han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
 
 

 

 

 

×

Informació bàsica sobre Protecció de Dades referent al tractament de dades de persones que contacten amb nosaltres a través de la web

Responsable

TRAC REHABILITACIÓ D’EDIFICIS, S.L.

Finalitat

Atendre la seva sol·licitud rebuda a través del formulari de contacte (respondre a la consulta, elaboració de pressupost, etc.)

Legitimació

Consentiment de l'interessat

Destinataris

Es podran comunicar dades a encarregats de tractament, alguns d'ells de fora de la UE. Els encarregats de tractament de fora de la UE estan acollits a l'acord "EU-US Privacy Shield".

No es preveuen altres comunicacions de dades a tercers, excepte obligació legal.
 

Drets

Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica en la informació addicional.

Informació adicional

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: Protecció de dades

 

×

Informació bàsica sobre Protecció de Dades referent al tractament de dades de persones que lliuren el seu CV per a treballar amb nosaltres

Responsable

TRAC REHABILITACIÓ D’EDIFICIS, S.L.

Finalitat

Gestió de currículums de persones interessades a treballar amb nosaltres

Legitimació

Consentiment de l'interessat 

Destinataris

 
Es podran comunicar dades a encarregats de tractament, alguns d'ells de fora de la UE. Els encarregats de tractament de fora de la UE estan acollits a l'acord "EU-US Privacy Shield".
 
No es preveuen comunicacions de dades a tercers, excepte obligació legal.
 

Drets

Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: Protecció de dades