resum

L'economia espanyola ha entrat en una fase menys expansiva, que encara costa caracteritzar perquè mentre que alguns indicadors ja ratifiquen la seva desacceleració, hi ha d’altres que poden interpretar·se en la línia de què encara no s’esgota la inèrcia. La previsió planteja que el creixement del PIB del 2,3% previst per al 2019 anirà reduint-se fins a quedar-se en el 1,7% en el 2021.

Així es desprèn de l’informe Situació i previsions del sector de la construcció a Europa que emet periòdicament el grup Euroconstruct, un grup independent d’anàlisi format per 19 instituts europeus i dels quals forma part l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC), el qual elabora l’informe corresponent a Espanya. La conferència d’estiu es va celebrar al juny a Roma, mentre que la presentació de l’informe a Espanya es va fer el passat 26 de juny i va anar a càrrec de Francisco Diéguez, director general i Josep Ramon Fontana, cap del departament de Mercats de l’ITeC.

Segons les dades d’aquest informe, si en l’economia encara conviuen els símptomes de continuïtat amb els símptomes de refredament, en el sector construcció els que predominen són els de continuïtat. Així, les primeres dades de 2019 continuen recollint una mica d’avanç en ocupació en construcció, augments en la cartera de comandes i estabilitat en els índexs de confiança. Malgrat aquesta calma aparent, el sector no ha perdut de vista el precedent de l’estrepitosa caiguda després del 2007. Ningú pot garantir que no torni a repetir·se, però si més no en els últims anys no hi ha hagut excessos de producció que calgui corregir. Al contrari, queda marge per a continuar creixent mentre no es detingui del tot l’avanç de l’economia i de l’ocupació.

 

 

Paraules clau

Serveis associats