resum

El radó és un gas radioactiu, d’origen natural, que es produeix a partir de la desintegració radioactiva natural de l’urani. No té olor, color, ni sabor i el podem tenir present en l’interior dels edificis, essent la segona causa de càncer de pulmó en les persones. Què és? Com el podem detectar? Com mesurar-lo? Quines mesures preventives podem executar en els edificis? En aquest article es donem algunes pinzellades introductòries per poder-lo conèixer una mica millor.

Per aconseguir una reducció del risc d’exposició al radó en els edificis apareixen unes noves mesures que caldran implementar en els edificis d’obra nova i unes mesures de mitigació en els edificis existents que seran d’ampli abast. Aquest fet suposarà un esforç de sensibilització, assessorament i d’informació al ciutadà i paral·lelament s’obra un nou repte pel sector de l’edificació que caldrà afrontar amb el màxim rigor professional, essent una situació especialment sensible en els edificis existents, ja que és on viu, estudia o treballa la major part de la població. Això no és nou per al nostre sector, ja que als anys 90 va haver d’afrontar uns reptes similars, com van ser la diagnosi i intervenció en sostres amb presència de ciment aluminós o amb el desamiantat de molts elements constructius presents en els edificis.

En tot cas, i de la mateixa forma que es va fer en aquella ocasió caldrà que els professionals del sector es formin en aquests àmbits, podent- se obrir nous nínxols de mercat i camps per a l’especialització professional.

Caldrà doncs, estar amatents a la nova secció del document bàsic DB HS que finalment es publiqui, així com als canvis que tot aquest repte comportarà per al nostre sector.

 

(Article publicat amb autorització de Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona i de l’autor).
 

Paraules clau

Serveis associats