resum

Aquesta guia es redacta arran de la col·laboració entre el Consell Superior d'Arquitectes d'Espanya i el Consell General d'Economistes d'Espanya. En ella, els i les professionals de l'arquitectura trobaran informació actualitzada sobre la tributació i les bonificacions existents per a actuacions de rehabilitació i els seus ajuts econòmics, a més de nombrosos exemples que permetran comprendre'n l'aplicació de forma pràctica.

Aquesta guia s'estructura de la manera següent: Introducció, deduccions, tributació d'ajuts, IVA en obres de rehabilitació i exemples.
 
A les primeres pàgines, es contextualitza l'origen dels nous beneficis fiscals per a actuacions de rehabilitació, procedents del Reial Decret Llei 19/2021 redactada en el marc dels Fons europeus Next Generation; i es fa una introducció dels impostos principals que afecten l'activitat, l'IVA i l'IRPF.
 
Més endavant s'exposen els beneficis fiscals regulats al Reial Decret Llei 19/2021, que afecten tant les actuacions de rehabilitació en què es redueixi un 30% el consum d'Energia Primària No Renovable, com els ajuts econòmics a actuacions de rehabilitació recollides a RD 853/2021 i de les convocatòries de Programes PREE, PREE 5000.
 
A continuació, s'aborden els paràmetres que han de complir les actuacions de rehabilitació per beneficiar-se del tipus reduït d'IVA del 10%, una qüestió que, sent anterior als referits canvis normatius, la seva aplicació és molt important per al càlcul de costos en les actuacions de rehabilitació.
 
Finalment, se'n desenvolupen diversos exemples que permeten comprendre l'aplicació de tots aquests beneficis i deduccions al voltant de l'estudi de casos pràctics. L'objectiu dels redactors d'aquesta guia és oferir una informació completa i didàctica sobre la tributació i les bonificacions en actuacions i ajuts a la rehabilitació per facilitar als professionals de l'arquitectura una eina més per impulsar l'onada de rehabilitació.
 

Paraules clau

Serveis associats