resum

La façana és la pell de l’edifici, el sistema a través del qual es relaciona amb el medi exterior. Actua com a tancament, atenent a necessitats tant estructurals com estètiques i funcionals: impedir el pas de l’aigua i aïllar energèticament i acústicament. Sempre cal garantir la seguretat de la façana, entesa des de les seves múltiples perspectives. En el document que es presenta, l’objectiu fonamental ha estat centrar-se en l’estudi de la seguretat en cas d’incendi de les façanes dels edificis, especialment quan les façanes poden contribuir a facilitar i augmentar el desenvolupament i la propagació del foc.

La propagació del foc a través de les façanes es considera una de les vies més ràpides de difusió de l’incendi en una edificació. El foc que surt a través de les finestres des d’un recinte en flames constitueix un perill potencial per a les plantes superiors del mateix edifici i també per als edificis adjacents. El contacte permanent amb l’oxigen de l’aire, el vent i la mateixa verticalitat de la superfície de la façana són factors que afavoreixen la dinàmica del foc.

Qualsevol façana, independentment de la tipologia o dels materials que la formin, pot servir de ruta de propagació del foc. No obstant això, la relació amb l’incendi és més crítica en les façanes lleugeres i en els murs cortina pel dèbil comportament termomecànic dels elements que els conformen.

El perill associat a la propagació del foc a través de les façanes s’ha fet palès a causa de nombrosos casos d’incendi, per exemple: el de la Torch Tower, a Dubai (2017 i 2015); el de la Torre Gren- fell, a Londres (2017); el de The Address, a Dubai (2015); el de la Baku Residential Tower, a Bakú (2015); el del Lacrosse Building, a Melbourne (2014); el de la Olympus Tower, a Txetxènia (2013); el de l’Hotel Mandarin Oriental, a Pequín (2009), o el de l’edifici Windsor, a Madrid (2005), entre altres.

La majoria d’aquests casos tenen en comú, entre altres factors, una aportació significativa dels materials combustibles de revestiment de la façana al desenvolupament de l’incendi. Per la seva magnitud i perquè s’han produït en edificis de gran alçària, aquests incendis han adquirit un cert nivell de notorietat i han propiciat la revisió de les normes de protecció contra incendis locals i estatals.

 

 

Paraules clau

Serveis associats