resum

Les auditories energètiques són una eina que permet a les organitzacions conèixer la seva situació respecte a l'ús d'energia i detectar quantitativament amb quines accions poden millorar-la.

És per això que les auditories energètiques són una peça clau per identificar les oportunitats de millora, i potenciar les inversions en projectes d’estalvi energètic i energies renovables.

D’entre les oportunitats de millora que s’hi identifiquen existeixen diverses categories: les bones pràctiques o estalvis gràcies als canvis en l’operació d’equips consumidors, l’adquisició de tecnologia més eficient, l’optimització del cost energètic i la diversificació de les fonts energètiques, com l'optimització per canvi de combustible, o l’autoconsum per mitjà d’instal·lacions d’energies renovables.

Així doncs, una auditoria energètica de qualitat aporta la informació necessària a un centre consumidor d’energia, ja sigui un edifici, indústria o flota de transport, per establir un full de ruta amb una estratègia de millora contínua del seu consum energètic.

 

Paraules clau

Serveis associats