Notícies

Actualitat sobre rehabilitació d'edificis

Restauració de vestíbul i escala a Bailèn 102

Decapat i restauració dels paraments verticals d'estuc de calç.

La Fundació Mambré presenta la seva memòria 2018.

Suport a les persones sense habitatge digne.

Rehabilitació energètica d'habitatge de consum gairebé nul

Blog del Gremi de Constructors d'Obres.

Barcelona subvencionarà fins al 90% del canvi de finestres al Raval i Gòtic sud

Pla de Barris per garantir la dignitat habitacional.

Rehabilitació de Rosari 37

Substitució integral de pedra artificial dels balcons.

El compromís TRAC amb la Fundació Educació Solidària

Col·labora amb els seus projectes de cooperació internacional.

Av. Diagonal 399 en curs

Fase 2 de la rehabilitació Rbla. Catalunya amb Av. Diagonal.

Rehabilitació energètica a Comte d'Urgell 253

Aplicació de Sistema d'Aïllament Tèrmic Exterior (SATE).

Paraules clau