resum

S'ha publicat a la pàgina del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) el document titulat Guía de rehabilitación frente al radón. Aquesta guia està elaborada per l'Institut de ciències de la construcció Eduardo Torroja (IETcc) sota la supervisió de la Direcció General d'Agenda Urbana i Arquitectura del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA).

L'objectiu de la guia és constituir una eina d'ajuda per al disseny de solucions de protecció enfront del radó i que els edificis que habitem siguin més saludables.

Aquesta Guia, juntament amb les fitxes que l'acompanyen, proporciona els conceptes fonamentals necessaris que donen suport al correcte diagnòstic de les vies d'entrada del radó, il·lustra el procés de realització dels mesuraments de radó, així com presenta les solucions de protecció i proporciona criteris per a l'elecció de les solucions més adequades a cada cas.

 

Paraules clau

Serveis associats