resum

La situació d'emergència sanitària que estem vivint provocada pel COVID-19, declarada com a pandèmia internacional per l'OMS, està fent que es modifiquin dràsticament els nostres comportaments, tant els personals com també els laborals.
 
El primer i principal ha estat la necessitat d'adaptació a la situació de confinament arran de la publicació de el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
 
Aquesta adaptació està provocant que, així com cada un de nosaltres de forma individual estem abocats a modificar els nostres hàbits més arrelats, les empreses també han hagut de reaccionar ràpidament davant la situació.
 
Un dels aspectes a destacar és la irrupció del teletreball a una gran majoria d'empreses. Bona mostra d'això és la pròpia Asepeyo que en temps record ha facilitat el teletreball a uns 2.600 dels seus empleats. A més, a això, que per si sol ja és prou rellevant, cal sumar-li que no es tracta d'una situació de teletreball "Normal" sinó que es dóna en situació de confinament, per tant, cal tenir presents
una sèrie de característiques d'aquest estat que el fan sensiblement diferent.
 
És per això que Asepeyo es posa a l'servei de les societat proporcionant una sèrie de recursos per poder afrontar de manera adequada la situació de confinament que esperem siguin d'utilitat, tant per als treballadors confinats com per a l'organització de les empreses, a més d'algunes recomanacions per afrontar el teletreball en aquesta situació.

 

 

Paraules clau