Notícies

Actualitat sobre rehabilitació d'edificis

TRAC busca Cap d'Obra

Procés de selecció obert fins el 30 de setembre.

Renovació integral de la pell de façana

Aplicació de SATE a Cavallers 64.

Recuperació d'esgrafiats a Bou de St. Pere 6

Petita joia barroca a Ciutat Vella.

Finalitzen els treballs a l'Hotel Av. Palace

S'ha restaurat la façana principal, les terrasses i la paret mitgera.

La Generalitat avala el segell Consta

Garantia de professionalitat i qualitat en rehabilitació.

Com estar fresc dins de casa a l'estiu, si no tenim aire acondicionat?

Segons el Tècnic de capçalera del CAATEEB.

Restauració de vestíbul i escala a Bailèn 102

Decapat i restauració dels paraments verticals d'estuc de calç.

La Fundació Mambré presenta la seva memòria 2018.

Suport a les persones sense habitatge digne.

Paraules clau