Serveis

Rehabilitació i reforços d'estructures d'edificis

 

A TRAC som experts en rehabilitació i reparació d'elements estructurals, aplicant totes les tècniques vigents de reforç (NOU BAU, COINTECS, MECANOVIGA, FIBRES DE CARBONI, etc.) a edificis amb patologies estructurals de qualsevol tipus.

 

El meu edifici pateix alguna patologia greu?

Abans de tractar correctament una patologia cal saber la causa d'aquesta, així és com podrem proposar la millor opció per a reparar-la.

 

Quines són les patologies més comuns?

Hi ha molts tipus de patologies estructurals, des d'erosions, fissures, esquerdes, fletxes, afectacions de cabirons, sequedat de la fusta, afectació de pilars de ferro per causa del foc, corrosió d'armadures encastades, des-estructuració de la composició de la pedra, patologia del formigó armat, carbonatació del formigó, clivellaments, col·lapses...

 

Aquestes patologies poden afectar de manera greu al meu edifici?

Patologies com l'aluminosi, la carbonatació o les pirites acurten la vida dels elements constructius realitzats en formigó. Si en la construcció del seu edifici es va emprar fusta com a element ornamental o estructural podria estar patint també els efectes de patologies provocades per la presència de tèrmits, corcs o fongs. Tots aquests agents afecten de manera diferent a l'edifici. La pèrdua de massa i resistència dels materials pot arribar a ser crítica, per això cal fer un bon diagnòstic a temps.

 

Per què confiar el diagnosi i la reparació estructural del meu edifici a TRAC?

Quan es tracta de restaurar l'estructura d'un edifici històric (i per tant, construït amb tècniques diferents de les actuals) és imprescindible realitzar uns estudis previs per tal de conèixer l'edifici constructivament i saber com ha anat evolucionant amb el pas del temps, quines estructures s'han afegit i com interactuen amb les preexistents o originals. Aquesta informació, juntament amb una diagnosi patològica rigorosa, és la base d'un bon projecte i, per tant, el punt de partida d'una intervenció responsable i amb garanties.
 
A TRAC apliquem un tractament específic a cada element constructiu, respectem les tècniques i materials originals existents. Disposem dels millors professionals en aquest camp, tots ells especialitzats en la restauració d'edificis singulars i posem al seu abast les millors eines i materials per garantir un resultat òptim.