Padilla, 371-373


Rehabilitació i restauració de façanes i envoltants d'edificis \ Rehabilitació i reforços d'estructures d'edificis \ Rehabilitació d'instal·lacions \ Contemporani
Buscar rehabilitacions similars Cerca edificis del mateix tipus

Obra finalitzada

Sobre Padilla, 371-373 (Barcelona)

Rehabilitació de façana posterior, façanes laterals, reforç estructural i instal·lació de sanejament:

  • Subministrament i col·locació de reforç estructural de cambres humides amb perfils metàl·lics.
  • Sanejament puntual, neteja i aplicació de revestiment a paraments verticals de façana posterior i façanes laterals.
  • Impermeabilització i pavimentació de balcons oberts existents a façana posterior i façanes laterals.
  • Substitució de baranes metàl·liques en mal estat existents a façana posterior i façanes laterals.
  • Aplicació de revestiment a fusteries existents a façana posterior i façanes laterals.
  • Substitució de baixants de fibrociment ocults.

Ubicació de l'obra

Obres finalitzades

Obres en curs

Obres destacades

Busques una altra obra?