Obra finalitzada

Sobre Bot, 4 (Barcelona)

Rehabilitació de façanes principals, forjat de coberta, pati interior, escala i instal·lacions:

  • Sanejament, neteja, restitució de paraments d'estuc de calç i aplicació de pintures a base de silicats.
  • Neteja en sec i hidrofugat d'elements de pedra natural.
  • Impermeabilització de lloses de balcó.
  • Reforç de llindes amb perfils IPN 100.
  • Enderroc del forjat de coberta i posterior construcció de nou forjat unidireccional. Impermeabilització, aïllament tèrmic i pavimentat.
  • Reparació de paraments, tractament de baranes i fusteries a escala.
  • Adequació instal·lació comunitària d'aigua.

Ubicació de l'obra

Obres finalitzades

Obres en curs

Obres destacades

Busques una altra obra?