Valors diferencials

En què ens diferenciem?

 
Al llarg dels anys TRAC ha anat creant uns fonaments sòlids com a empresa, uns valors que ens diferencien i que són les nostres millors garanties com a empresa rehabilitadora professional i propera als nostres clients:
 
 
  • Fa 22 anys que tenim el mateix NIF, amb satisfacció de mercat, molt bona reputació i solvència econòmica. La nostra experiència rehabilitadora suma més de 1.500 edificis rehabilitats a la ciutat comtal i a rodalies, i el nostre historial de garantia d'obres executades és impecable.
 
  • Un 40% dels nostres clients són habituals i un 30% ens arriben per recomanació. La relació a llarg termini amb els nostres clients, la feina ben feta i el prestigi assolit són una font de satisfacció per a nosaltres. Al nostre bagatge, honestedat professional, sensibilitat, treball en equip i recerca de l'excel·lència, l'anomenem tarannà TRAC i és la millor garantia d'un bon resultat.
 
  • Ajudem a finançar les obres que ho requereixen amb finançament directe TRAC. Hem realitzat més de 500 operacions de finançament amb èxit i això suposa un gran valor afegit pels nostres clients. Ens caracteritza la nostra transparència i solvència financera: podeu consultar els nostres informes financers, mercantils i d'evolució de negoci i veure la nostra evolució històrica.

 

  • Som experts en gestió de subvencions del CHB i l'IMPU. El nostre rati d’èxit en el suport i acompanyament en el tràmit de subvencions al client és del 100%.
 
  • Oferim una àmplia gamma de serveis de rehabilitació i restauració d'edificis de tots els tipus arquitectònics. Brindem la possibilitat de visitar alguna de les nostres obres en curs de volum i tipologia de contractació similar a la dels nous clients. A més, disposem dels millors especialistes en la restauració d’edificis històric artístics i patrimonials, amb el coneixement i el nivell d’excel·lència que exigeixen aquests edificis. I som experts en tècniques de rehabilitació energètica passiva d’edificis: sistemes SATE, injectats en cambra, cobertes aïllants i les tècniques més innovadores de rehabilitació energètica de cada moment.
 
  • Les nostres obres es realitzen amb un equip d’especialistes experts en rehabilitació que garanteixen una execució d’obra amb la màxima qualitat tècnica i operativa: caps d’obra, obrers especialistes, gestors d’obra, tècnics de control de qualitat, tècnics comercials i tècnics d’estudis. Així mateix, garantim la utilització de materials de qualitat aplicats a l’obra per professionals experimentats i complint amb les exigències dels fabricants, i disposem de tots els certificats de qualitat i solvència del sector. A més a més, apliquem un Pla d’Autocontrol de Qualitat propi per tal que els clients tinguin la seguretat d’un màxim control de materials i sistemes constructius a l’obra, que és el principal pilar de la garantia d’obra ben feta i de futur.
 
  • El retorn social és un dels nostres valors fonamentals i per això col·laborem de manera continuada en projectes de responsabilitat social corporativa amb els que ens sentim plenament compromesos. Ens agrada cuidar dels edificis i ajudar a les persones i els col·lectius que més ho necessiten.
 
  • Disposem del Certificat IeE d'Excel.lència en Gestió Empresarial atorgat per elEconomista i Informa, que ens reconeix com una empresa amb un alt nivell d'exigència en la nostra gestió empresarial.