resum

L'actual situació en el sector de la construcció ha motivat que molts tècnics amb experiència exclusiva en obra nova hagin orientat la seva tasca professional cap a l'àmbit de la rehabilitació sense tenir en compte que la intervenció sobre el patrimoni construït és una disciplina amb unes especificitats que cal conèixer bé i per les quals resulta imprescindible una formació específica.

Quan es tracta d'intervenir en un edifici històric resulten imprescindibles uns estudis previs que ens permetin conèixer a fons l'edifici tant des del punt de vista constructiu com del de la seva evolució al llarg del temps. Aquesta informació, juntament amb una diagnosi patològica rigorosa és la base d'un bon projecte i, per tant, el punt de partida d'una intervenció responsable.

 

(Article publicat amb autorització de Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona i de l’autor).
 

Paraules clau

Serveis associats