resum

Amb el títol: “Una Visió-País Estratègica pel sector de la edificació a Espanya. Full de Ruta para definir un Nou Sector de l’Habitatge”, l’informe planteja que el sector de l’edificació ha de recuperar el seu paper de dinamitzador de l’economia espanyola per sortir de la profunda crisis actual, però això no es pot fer sobre l’antic model de negoci, ja que ha d’esdevenir un vector determinant en la necessària transformació vers una economia sostenible. Ara bé, això tant sols serà possible si es disposa del marc regulador adequat que faci de la rehabilitació del parc edificat una tasca factible y econòmicament viable, eix sobre el qual reformular el nou sector de la edificació.

 

(Article publicat amb autorització de Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona i de l’autor).
 

Paraules clau

Serveis associats