resum

La pobresa energètica consisteix en la dificultat o incapacitat d'accedir a uns serveis energètics bàsics a un preu just, degut tant a la situació personal de les persones afectades com a les necessitats energètiques de l'habitatge.
 
Hi ha diferents factors pels quals moltes llars tenen dificultats per poder accedir a un recurs de primera necessitat com és l'energia. La rehabilitació energètica és una de les mesures que caldria prioritzar per millorar la qualitat de vida de les llars vulnerables. Si es tinguessin en compte els costos globals que té la pobresa energètica en el sistema sanitari i en els serveis socials ens adonaríem que aquesta inversió no només és necessària per millorar la qualitat de vida de les famílies sinó que a més també podria ser rendible econòmicament.
 
En el 1r Congrés Català de Pobresa Energètica que es va celebrar a Sabadell els passats 3 i 4 de novembre, es van analitzar les causes d'aquest problema al nostre país. Un dels objectius del congrés era promoure la replicació de casos d'èxit i capitalitzar l'experiència d'aquells que han començat a obrir camí en aquesta bretxa. Va quedar palès que encara hi ha molt marge d'actuació des de l'àmbit local per millorar la situació dels col·lectius vulnerables, tot i que les competències a nivell regulatori siguin limitades i depenguin principalment de governs autonòmics o estatals.
 
 
(Article publicat amb autorització de Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona i de l’autor).
 

 

 

Paraules clau

Serveis associats