resum

D'ençà que s’ha anat recuperant la sensibilitat envers el nostre patrimoni arquitectònic, i ja abans que comencés a sonar el mot “sostenibilitat”, molts tècnics havíem anat prenent consciència de la importància que té la rehabilitació d’edificis, fins i tot aquests darrers anys de vaques grasses, en què els projectes d’obra nova ens ocupaven més temps que no pas els de rehabilitació.

 

(Article publicat amb autorització de Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona i de l’autor).
 

Paraules clau

Serveis associats