resum

Procés de creació de símbols escultòrics (lletres i números) en tancament de perímetre d'espai interior d'illa a Gran Via de les Corts Catalanes 295-301 i La Bordeta 43 amb planxes de poliestirè i sistema Weber Therm de fixació, armat i impermeabilització.

Es tracta d'un projecte de l'arquitecte Francesc Reig López i que ha dut a terme TRAC. Els símbols escultòrics es van crear mitjançant la col·locació de planxes de poliestiré estruït de 60 mm de gruix fixades amb ciment cola i tacs plàstics i 2 capes de morter i malla.

La totalitat de treballs a l'espai interior d'illa, com la substitució del sistema impermeable, la instal·lació de jardineres i la instal·lació de jocs i mobiliari es van iniciar al febrer de 2017 i van finalitzar al febrer de 2018.

 

Paraules clau

Serveis associats