resum

L’edifici és un sistema interconnectat i dinàmic amb un disseny que requereix una estratègia de disseny integral. Només amb una atenció a tots els detalls constructius serem capaços d’aixecar edificis de molt baix consum energètic, saludables i respectuosos amb el medi ambient. Aquest és el principi sobre el que se sustenta l’estàndard Passivhaus: edificis de consum energètic gairebé nul, amb un alt nivell de confort, qualitat d’aire i llum natural.

A Catalunya i a l’Estat espanyol hi ha una creixent experiència en el disseny i construcció d’edificis Passivhaus, prova de què dissenyar i construir edificis d’energia gairebé nul·la és, avui, tecnològicament i econòmicament viable al nostre país.

 

(Article publicat amb autorització de Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona i de l’autor).

 

 

 

Paraules clau

Serveis associats