resum

Les conclusions de la jornada titulada Beneficis de la rehabilitació sostenible, celebrada al Palau Robert el passat 22 de novembre, en el marc de la Setmana de la Rehabilitació, condueixen cap a la revisió de la normativa, dels paràmetres i dels actors implicats en el sector.
 
Des del 2014 l’Estat espanyol està promovent polítiques de rehabilitació energètica, mitjançant la Llei 8/2013 de 26 de juny de Rehabilitació, regeneració i renovació urbana, tractant de donar compliment a les directives europees en pro de limitar l’ascens de les temperatures globals i de les emissions de gasos d’efecte hivernacle (objectius 2020-2050).
 
En aquest context s’estan impulsant paquets de mesures que pretenen millorar les polítiques de recuperació d’habitatges existents, es volen ampliar les ajudes al lloguer i afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. No falten reials decrets, lleis i directives, així com plans i línies de crèdit, però sembla, com és normal, que l’excés d’informació, en un sector nou en el nostre país com ho és la rehabilitació, és excessiu i cal posar ordre i estructurar adequadament tot el que hi ha a l’abast del ciutadà.
 
 
(Article publicat amb autorització de Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona i de l’autor).
 

Paraules clau

Serveis associats