resum

Segons el Reial Decret 56/2016, una auditoria energètica és tot procediment sistemàtic destinat a obtenir coneixements adequats del perfil de consum d’energia existent d’un edifici o grup d’edificis, d’una instal·lació o operació industrial o comercial, o d’un servei privat o públic, així com per determinar i quantificar les possibilitats d’estalvi d’energia a un cost eficient i informar al respecte. Es tracta d’una eina imprescindible i el primer pas per aconseguir estalvis sostinguts en el temps. El CAATEEB acaba de publicar el Manual d’auditoria energètica amb l’objectiu de promoure la qualitat dels treballs que fan els auditors o consultors energètics.

 

(Article publicat amb autorització de Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona i de l’autor).
 

Paraules clau

Serveis associats