Ja ha finalitzat la rehabilitació i restauració de l'edifci de De Parc 1, al districte de Ciutat Vella. En aquest edifici s'ha dut a terme un treball de recuperació de l'estuc marmolejat, dels emmarcats de pedra, les lloses de pedra dels voladissos i el sòcol de pedra de la façana principal. Es tracta d'un procés que ha dignificat i retornat el valor històric a l'edifici. A més s'ha realitzat un aïllament dels dos patis interiors amb sistema SATE a força de fibra de fusta.
 
El detall de les intervencions realitzades a De Parc 1 són les següents:
 
FAÇANA PRINCIPAL
 
 • Recuperació de tot l'estuc marbrejat.
 • Recuperació dels emmarcats de pedra juntament amb les lloses de pedra dels voladissos i tot el sòcol de pedra en P.B. també s'ha restaurat.
 • Recuperació de les fusteries originals que no estaven molt danyades juntament amb els seus porticons, les que no s'han pogut recuperar s'han canviat per noves amb la mateixa estètica que les originals.
 • Escatat i pintat totes les baranes, executant les reparacions necessàries de les mateixes. També s'ha modificat l'alçada de la barana de planta àtic per què no complia amb l'alçada mínima.
 • Unificació de totes les instal·lacions que passaven per façana.
 
PATI 2
 
 • Aïllament amb un sistema SATE a força de fibra de fusta.
 • Canvi de tots els ampits de finestra per uns de formigó polímer.
 • Substitució de tota la coronació de l'muret perimetral de pati.
 • Restauració de les fusteries de fusta i es pinten totes de color fusta per unificar l'estètica de pati.
 • Unificació de totes les instal·lacions que passen per façana i es posen dos canals metàl·liques per passar les línies d'aire condicionat fins a la coberta, que serà el nou emplaçament de les màquines exteriors.
 • Es poleixen i pinten totes les baranes.
 
PATI 3
 
 • Aïllament amb un sistema SATE a força de fibra de fusta dues de les quatre parets de pati.
 • Canvi dels ampits de les finestres i les viseres existents per absorbir els canvis de pla.
 • En una altra de les parets de l'pati recuperació de l'estuc de calç original.
 • En aquest drap recuperació dels emmarcats de pedra.
 • En aquest drap canvi dels ampits de finestra per uns de formigó polímer mentre que en els altres draps aniran de xapa.
 • Canvi d'un baixant d'aigües fecals i totes les seves derivacions, per estar en mal estat.
 • Recol·locació, i desviacions necessàries, d'instal·lacions de tot el pati.
 • Col·locació d'una canal metàl·lica per conduir les línies de l'aire condicionat de el pis 4º1ª.
 • Pintat de la paret mitgera amb l'edifici adjacent i probablement es retallarà un tros de la part superior de la mateixa per afavorir la ventilació i la llum natural de tot el pati. Està pendent de la conformitat per part de l'edifici confrontant.
 • Restauració de les fusteries de fusta i es pinten totes de color fusta per unificar l'estètica de pati.
 • Substitució de tota la coronació del muret perimetral de pati.
 
 
Aspecte de l'edifici després dels treballs de rehabilitació de TRAC a la façana

 

Procés d'aïllament de pati amb un sistema SATE a força de fibra de fusta

 

Imatge de la façana abans de la rehabilitació

 

Paraules clau

Serveis associats