SERVEIS

Rehabilitació Energètica - Aïllament Tèrmic

Estalvi en les factures

Comparteix

Fa anys que TRAC va fer una aposta clara per la rehabilitació energètica i avui som experts en tècniques de rehabilitació energètica passiva d’edificis: sistemes SATE, façanes ventilades, injectats en cambra, cobertes aïllants i les tècniques més innovadores de rehabilitació energètica de cada moment. Per aquesta raó mantenim una estreta relació de col·laboració, formació i innovació constant amb els principals fabricants especialistes en rehabilitació energètica i els seus equips tècnics i de I+D+I.
 
 

Per què és important la Rehabilitació Energètica?

El parc edificatori existent al nostre país té més de 23 milions d'habitatges que estan consumint energia innecessàriament perquè són susceptibles d'un aïllament tèrmic. Un dels grans objectius energètics per aquest inici de segle és la disminució de les pèrdues energètiques dels edificis. El compromís dels Estats membres europeus és el de reduir el consum d’energia primària en un 20% per garantir un futur més sostenible per a tots. En aquest moment més de la meitat dels habitatges del nostre país tenen pèrdues energètiques importants.
 
 

Avantatges de la Rehabilitació Energètica

ENERGÈTIQUES I AMBIENTALS
Rehabilitar energèticament implica reduir la demanda energètica i aprofitar energies renovables autòctones. Catalunya i Espanya tenen una gran dependència energètica. La rehabilitació energètica dels edificis contribueix notablement a la reducció de les emissions d'efecte hivernacle. La rehabilitació energètica permet que mantenint el mateix confort, l'energia necessària per obtenir-lo sigui menor.
 
SOCIALS
Comporta una millora del confort tèrmic i acústic dels usuaris de l'edifici i augmenta la qualitat de vida dels seus ocupants. Alguns problemes de salubritat, per l'aparició de condensacions, i posteriorment de fongs, a l'interior dels espais se solucionen amb mesures de rehabilitació energètica, com la incorporació d'aïllament tèrmic, fet que contribueix a la millora de la salut dels usuaris de l'edifici.
 
ECONÒMIQUES
Estalvi econòmic en la despesa energètica. El cost d'algunes de les millores es pot recuperar gràcies a aquests estalvis. La renovació dels immobles representa apropar-los a les prestacions dels edificis nous, i per tant, implica una revalorització dels mateixos en el mercat immobiliari.
 

Estalvi en les factures i augment del valor de l'habitatge

Amb la Rehabilitació Energètica les factures d'electricitat i calefacció disminueixen i generen estalvi des del primer dia perquè una vegada acabada la rehabilitació ja es comença a disminuir el cost energètic.
 
A més, realitzar una Rehabilitació Energètica permet obtenir una alta qualificació oficial en el Certificat Energètic de l’Habitatge o edifici, cosa que suposa un reconeixement i un valor afegit per a l'habitatge i els seus propietaris o usuaris.
 

Quan és el moment?

Les rehabilitacions que són necessàries per millorar la seguretat i la salubritat de l'edifici són oportunitats per a una intervenció global i per afegir rehabilitacions amb criteris energètics. Per exemple, quan cal renovar una façana per motius estructurals, i per tant, cal instal·lar una bastida, incorporar també aïllament tèrmic a l'edifici, només representarà un petit sobrecost respecte del total del cost previst inicialment.
 

Com millorar el comportament energètic del meu edifici?

Per millorar el comportament energètic d'un edifici s'han d'aprofitar al màxim les condicions climàtiques del seu entorn i cal disposar d'unes instal·lacions que facin un ús eficient de l'energia. Es tracta de realitzar una actuació combinada de sistemes d'aïllament actius i passius:

 

Sistemes d'aïllament actius

 • Aigua calenta sanitària amb bomba de calor.
 • Bombes de calor per a la climatització d'habitatges.
 • Calderes.
 • Estalvi d'energia en il·luminació.
 • Ascensors eficients.

Sistemes d'aïllament passius

 • Aïllament de cobertes.
 • Estanqueïtat i eliminació de ponts tèrmics.
 • Aïllament de tancaments.
 • Fusteria exterior amb trencament de pont tèrmic i vidres dobles, de baixa emissivitat i control solar (reducció de la transmitància tèrmica).
 • Sistemes SATE.
 • Sistemes d’injectats en cambres d'aire.
 • Sistemes d'aïllament tèrmic per l'interior.
 • Sistemes de façanes ventilades.

 

Què són els sistemes SATE?

Els sistemes SATE (Sistemes d'Aïllament Tèrmic per l'Exterior) consisteixen en un conjunt de solucions constructives per aportar l’aïllament necessari als habitatges per l'exterior, a manera d'envoltant tèrmica.

Amb els sistemes SATE es revesteix i aïlla l'exterior de l'edifici adaptant les seves geometries, fins i tot les més complexes, sense discontinuïtat. Així resolen fàcilment la majoria dels ponts tèrmics de l'edifici.

Aprofitar un rentat de cara de l'edifici o qualsevol altra millora a la façana suposa la millor ocasió per aïllar l'edifici amb els sistemes SATE.

Sistema bàsic SATE:

BENEFICIS
 
 • Reduir la factura energètica. Estalviar en les factures de llum i gas.
 • Amortitzar la inversió en 5-10 anys.
 • Millorar el confort tèrmic interior.
 • Reduir els nivells de pèrdua de calor en un 50-70%.
 • Reduir la condensació.
 • Mantenir l'habitatge més càlid a l'hivern i més fresc a l'estiu.
 • Reduir les emissions de CO2.
 • Revaloritzar l'immoble al millorar la classificació energètica.
 • Millorar el comportament acústic de l'edifici.
 • Rehabilitació perdurable en el temps, tenint una vida útil de més de 20-30 anys.
 • Eliminar els problemes d'humitats per condensació.

 

Què són els sistemes d’injectats en cambres d'aire?

Els sistemes d’injectats en cambres d'aire consisteixen en injectar l'aïllament tèrmic adequat a les cambres d'aire existents a la façana formant una capa homogènia que millora notablement l'aïllament tèrmic i acústic.

Es tracta d'una actuació que no necessita obres i es pot realitzar tant des de l'interior com l'exterior de l'edifici. Amb l'aïllament injectat en cambres d'aire s'aconsegueix estalviar fins al 50% de la despesa energètica.

Existeix una extensa gamma d'aïllants tèrmics, depenent de les necessitats específiques de cada habitatge:

 • Injectat de cel·lulosa.
 • Injectat de perles de poliestirè.
 • Injectat de llana mineral (de roca o de vidre).
 • Injectat de suro.
 • Injectat de poliuretà.

 

BENEFICIS
 
 • Els mateixos que en els sistemes SATE (veure més amunt).

 

Què són els sistemes d'aïllament tèrmic per l'interior?

Els Sistemes d'Aïllament Tèrmic per l'Interior consisteixen en l'aplicació d'un aïllant tèrmic per l'interior de l'edifici, revestint-lo amb poliestirè expandit, llanes minerals, revestiments a base de placa de guix laminat, maó, etc. Aquests sistemes s'acostumen a utilitzar aprofitant rehabilitacions interiors, o quan no es vol modificar l'aspecte exterior de l'edifici, com en el cas de rehabilitació d'edificis històrics.

 

BENEFICIS
 
 • Els mateixos que en els sistemes SATE (veure més amunt).
 • Precisen un mínim manteniment.
 • Per a la seva instal·lació no cal bastida.
 • Adequat per a edificis de patrimoni històric.

 

Què són els sistemes de façana ventilada?

La façana ventilada és un sistema mecanitzat a base d'una subestructura metàl·lica més aplacats, que permet la fixació d'un revestiment (no estanc) independent al full de tancament. La separació del revestiment respecte al tancament permet allotjar una capa aïllant, ja sigui EPS, XPS, llana de roca, suro o altres, i admet la lliure circulació d'aire per la seva càmbra, amb els avantatges que això suposa en termes d'estalvi energètic.

És un sistema constructiu que admet la col·locació de diversos materials de revestiment, com ara la pedra natural, porcelànics, GRC, formigó polímer, laminats d'alta pressió, panells composite d'alumini, etc.

BENEFICIS
 
 • Els mateixos que en els sistemes SATE (veure més amunt).
 • S'eliminen els ponts tèrmics.
 • Mínim manteniment.
 • No redueix espai útil.
 • Millora d'aïllament acústic.
Contacta'ns
Explica'ns què necessita el teu edifici
 
El nostre equip d'especialistes t'informarà de quins són els passos a seguir per iniciar la rehabilitació d'un immoble
×

Informació bàsica sobre Protecció de Dades referent al tractament de dades de persones que contacten amb nosaltres a través de la web

Responsable

TRAC REHABILITACIÓ D’EDIFICIS, S.L.

Finalitat

Atendre la seva sol·licitud rebuda a través del formulari de contacte (respondre a la consulta, elaboració de pressupost, etc.)

Legitimació

Consentiment de l'interessat

Destinataris

Es podran comunicar dades a encarregats de tractament, alguns d'ells de fora de la UE. Els encarregats de tractament de fora de la UE estan acollits a l'acord "EU-US Privacy Shield".

No es preveuen altres comunicacions de dades a tercers, excepte obligació legal.
 

Drets

Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica en la informació addicional.

Informació adicional

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: Protecció de dades

 

×

Informació bàsica sobre Protecció de Dades referent al tractament de dades de persones que lliuren el seu CV per a treballar amb nosaltres

Responsable

TRAC REHABILITACIÓ D’EDIFICIS, S.L.

Finalitat

Gestió de currículums de persones interessades a treballar amb nosaltres

Legitimació

Consentiment de l'interessat 

Destinataris

 
Es podran comunicar dades a encarregats de tractament, alguns d'ells de fora de la UE. Els encarregats de tractament de fora de la UE estan acollits a l'acord "EU-US Privacy Shield".
 
No es preveuen comunicacions de dades a tercers, excepte obligació legal.
 

Drets

Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: Protecció de dades