Serveis

Rehabilitació d'instal·lacions

A TRAC som experts en la instal·lació de tot tipus de canonades de desguàs i ventilació. Oferim assessoria i solucions a comunitats de veïns i a particulars, entre d'altres:

  • Canvi de baixants antics de fibrociment per tubs de PVC.
  • Reparació de canonades fecals/ pluvials.
  • Instal·lació de tubs de desguàs en cuines, banys, terrasses, sortides d'aires.
  • Projectes de canvi de sistemes d'evacuació de fums.
  • Claraboies, lluernaris i sistemes per potenciar la ventilació i la llum als llocs confinats i tancats dels edificis.
  • Actualització de les instal·lacions d'aigua, llum, gas, comptadors, arquetes, col·lectors...
  • Adequació a la normativa vigent, baixa tensió, Codi Tècnic de l'Edificació, etc.