Seguretat

Un model de gestió de la seguretat

TRAC Rehabilitació d'Edificis aplica a les seves obres tota la normativa vigent i en constant evolució de la Prevenció de Riscos Laborals, a la vegada que ofereix una alta especialització del personal tècnic i obrer en la gestió de la qualitat, aplicant constants polítiques de control, supervisió, formació i informació que tenen com a objectiu mantenir la baixa sinistralitat que és distintiu de la nostra marca.
 
L'equip propi, la seva alta especialització en rehabilitació i restauració, l'experiència acumulada, la coordinació d'esforços amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals, una baixa rotació de personal i una alta fidelització dels col.laboradors, han consolidat a TRAC Rehabilitació d'Edificis en un model de gestió de la seguretat en la rehabilitació de resultats i d'eficàcia comprovades.