Sol, 8


Rehabilitació i restauració de façanes i envoltants d'edificis \ Rehabilitació Energètica - Aïllament Tèrmic \ Contemporani
Buscar rehabilitacions similars Cerca edificis del mateix tipus

Obra en curs

Sobre Sol, 8 (Sitges)

Rehabilitació de façanes exteriors:

  • Enderroc de tancaments de gelosia ceràmica en mal estat i nova construcció.
  • Reparació estructural de cants i cara inferior de lloses de balcons, revestiment i pintura.
  • Rehabilitació energètica de tribuna mitjançant sistema d'aïllament tèrmic exterior (R.E.-SATE)
  • Tractament d'humitats en interior d'habitatges i nou revestiment.
  • Formació de calaixos en interiors per al pas d'instal·lacions.
  • Reparació d'envans pluvial mitjançant tècniques de treball en alçada.

Ubicació de l'obra

Obres finalitzades

Obres en curs

Obres destacades

Busques una altra obra?