Reig i Bonet, 6


Rehabilitació i restauració de façanes i envoltants d'edificis \ Restauració d'edificis del patrimoni històric privat \ Premodernisme (1860-1900)
Buscar rehabilitacions similars Cerca edificis del mateix tipus

Obra finalitzada

Sobre Reig i Bonet, 6 (Barcelona)

Rehabilitació de façana principal i posterior:

  • Reparació i impermeabilització de balcons de bigueta metàl.lica i ceràmica, de façana principal.
  • Revestiment de llosanes amb pintura siloxànica.
  • Reparació i pintat de baranes.
  • Decapat, reparació puntual i aplicació de veladures de silicats a paraments verticals.
  • Reparació de cantells de galeries de façana posterior.
  • Reparació puntual i revestiment de l'estuc de façana posterior.
  • Sanejament de paraments verticals de coberta i substitució de remats perimetrals.
  • Reparació de coronament de 5 patis amb tècniques de treball en alçada.

Ubicació de l'obra

Obres finalitzades

Obres en curs

Obres destacades

Busques una altra obra?