Pontons, 4


Rehabilitació i restauració de façanes i envoltants d'edificis \ Contemporani
Buscar rehabilitacions similars Cerca edificis del mateix tipus

Obra en curs

Sobre Pontons, 4 (Barcelona)

Rehabilitació de façana principal:

  • Reparació puntual de revestiment de paraments verticals i aplicació de pintura.
  • Reparació estructural de cantells i cara inferior de llosanes de balcons i posterior aplicació de pintura.
  • Nou revestiment de ràfec de coronament amb teula ceràmica.
  • Sanejament d'elements metàl.lics i pintura a l'esmalt de baranes.
  • Millora de l'accessibilitat a la finca amb creació de rampa d'accés.

Ubicació de l'obra

Obres finalitzades

Obres en curs

Obres destacades

Busques una altra obra?