Pg. de Sant Gervasi, 51. La Rotonda


Rehabilitació i restauració de façanes i envoltants d'edificis \ Rehabilitació de grans edificis, mancomunitats i gratacels \ Rehabilitació Energètica - Aïllament Tèrmic \ Restauració d'edificis del patrimoni històric privat \ Patrimoni històric
Buscar rehabilitacions similars Cerca edificis del mateix tipus

Obra finalitzada

Sobre Pg. de Sant Gervasi, 51. La Rotonda (Barcelona)

Restauració integral de façanes exteriors, templet i cúpula de coronament i execució d'estucs interiors:
 

 • Recuperació d'elements ornamentals de pedra, protecció i aplicació de veladures de silicats.
 • Restauració d'estuc esgrafiat color ocre i execució de nou estuc esgrafiat de coronament amb recuperació de cromatismes originals.
 • Neteja, reparació, impermeabilització i aplicació de veladures en lloses de balcons.
 • Restauració de pilastres de pedra de balcons.
 • Projecció sobre baranes de forja, reparació i recuperació d'elements perduts i aplicació de pintura.
 • Restauració de mosaics romans i zones de "trencadís" ceràmic.
 • Reparació i recuperació d'esgrafiats.
 • Recuperació de façana mitgera.
 • Reproducció i colocaciónde pinacles de pedra de coronament.
 • Restauració de templet i cúpula de coronament.
 • Execució de nous estucs tradicionals tricapas en interior d'edifici.
 • Execució de SATE a mitgera.

Ubicació de l'obra

Obres finalitzades

Obres en curs

Obres destacades

Busques una altra obra?