Mallorca, 178


Rehabilitació i restauració de façanes i envoltants d'edificis \ Postmodernisme (1910-1936)
Buscar rehabilitacions similars Cerca edificis del mateix tipus

Obra finalitzada

Sobre Mallorca, 178 (Barcelona)

Rehabilitació de façana principal:

 • Renovació de l'estuc filetejat amb tècniques tradicionals.
 • Projecció, reparació puntual i reestucat de l'estuc encoixinat.
 • Reparació de llosanes de balcons amb canvi puntual de bigues.
 • Reparació de mènsules de pedra artificial.
 • Enderroc i reproducció de baranes balustrades.
 • Reproducció d'emmarcaments de pedra artificial.
 • Restauració de columnes de planta baixa i reproducció puntual de capitell.
 • Sanejament de baranes de forja.
 • Neteja i unificació cromàtica d'elements de pedra artificial.
 • Integració de remunta a la resta de façana original.
 • Formació de nova mansarda de pissarra a remunta

Ubicació de l'obra

Obres finalitzades

Obres en curs

Obres destacades

Busques una altra obra?