Mallorca, 584


Rehabilitació i restauració de façanes i envoltants d'edificis \ Rehabilitació i restauració de vestíbuls i escales \ Contemporani
Buscar rehabilitacions similars Cerca edificis del mateix tipus

Obra en curs

Sobre Mallorca, 584 (Barcelona)

Rehabilitació de façana principal, mitgera, vestíbul i pis porteria:

  • Rehabilitació de façana principal, amb eliminació del revestiment de gresite i substitució per nou revestiment d’arrebossat. Reparació de cantells de balcó, substitució d’escopidors perimetrals i noves baranes en acer inoxidable.
  • Reparació de pilastres de mitgera mitjançant tècniques de treball en alçada.
  • Adequació de vestíbul, amb substitució de porta d’accés a finca i cancell d’entrada.
  • Reforma de pis porteria, amb adequació d’instal·lacions, nova cuina i renovació de paraments.

Ubicació de l'obra

Obres finalitzades

Obres en curs

Obres destacades

Busques una altra obra?