Castell del Baró de les IV Torres


Rehabilitació i restauració de façanes i envoltants d'edificis \ Rehabilitació de grans edificis, mancomunitats i gratacels \ Restauració d'edificis del patrimoni històric públic \ Rehabilitació i reforços d'estructures d'edificis \ Rehabilitació de cobertes i teulades \ Patrimoni històric
Buscar rehabilitacions similars Cerca edificis del mateix tipus

Obra finalitzada

Sobre Castell del Baró de les IV Torres (Tarragona)

1ª fase de rehabilitació:

  • Reparació de façanes i reconstrucció de sostre i coberta.
  • Enderroc de fals sostre, elements de fàbrica, terrat, forjat de cabirons i entramats de fusta.
  • Reconstrucció integral de sostre i coberta.
  • Retirada de parets de tancament de maó i de paviment de cairó ceràmic, recuperant el màxim número de peces originals.
  • Sanejament de cisternes i reforç estructural de rases i pous.
  • Sanejament integral de paraments mitjançant el picat de l’arrebossat amb buidat de les juntes i repàs del buixardat dels emmarcats de pedra de les obertures.
  • Arrebossat amb morter hidròfug i aplicació de revestiment.
  • Col·locació de nous tancaments de fusta.

Ubicació de l'obra

Obres finalitzades

Obres en curs

Obres destacades

Busques una altra obra?