Comte d'Urgell, 253


Rehabilitació i restauració de façanes i envoltants d'edificis \ Rehabilitació Energètica - Aïllament Tèrmic \ Rehabilitació de cobertes i teulades \ Rehabilitació de patis interiors \ Contemporani
Buscar rehabilitacions similars Cerca edificis del mateix tipus

Obra en curs

Sobre Comte d'Urgell, 253 (Barcelona)

Rehabilitació de façanes exteriors, patis i cobertes:

  • Rehabilitació energètica de façanes, amb eliminació d’aplacats ceràmics, substitució de impermeabilització i paviments de balcó, i aplicació d’aïllament tèrmic per l’exterior SATE.
  • Rehabilitació energètica de coberta comunitària, amb nova impermeabilització, aïllament tèrmic i nou paviment ceràmic.
  • Rehabilitació de caixa d’escala i badalot ascensor, amb reparació de paraments verticals i substitució de paviment de coberta.
  • Rehabilitació energètica terrasses àtic, amb reparació de paraments verticals i substitució de paviment de coberta amb aïllament tèrmic.
  • Rehabilitació energètica de patis interiors, amb aplicació d’aïllament tèrmic per l’exterior SATE, i substitució de baixants obsolets de fibrociment o PVC.
  • Substitució de baixant interior de fibrociment amb enderroc i reconstrucció de calaixos d’obra i cel ras.

Ubicació de l'obra

Obres finalitzades

Obres en curs

Obres destacades

Busques una altra obra?