Comte d'Urgell, 149-151


Rehabilitació i restauració de façanes i envoltants d'edificis \ Contemporani
Buscar rehabilitacions similars Cerca edificis del mateix tipus

Obra en curs

Sobre Comte d'Urgell, 149-151 (Barcelona)

Rehabilitació de façanes exteriors:

  • Substitució de les peces de coronament de pedra artificial per noves amb armadures d’acer inoxidable.
  • Substitució de impermeabilització i paviments de balcó.
  • Neteja i hidrofugació de paraments verticals d’obra vista.
  • Sanejat i pintura de baranes metàl·liques de balcó.
  • Neteja i aplicació de veladures sobre paraments aplacats de frontal de balcó.
  • Execució de noves juntes de dilatació entre finques adjacents.

Ubicació de l'obra

Obres finalitzades

Obres en curs

Obres destacades

Busques una altra obra?