Canuda, 2-4


Rehabilitació i restauració de façanes i envoltants d'edificis \ Restauració d'edificis del patrimoni històric privat \ Postmodernisme (1910-1936)
Buscar rehabilitacions similars Cerca edificis del mateix tipus

Obra finalitzada

Sobre Canuda, 2-4 (Barcelona)

Restauració de façanes exteriors:

  • Reparació de cornisa de coronament mitjançant la recuperació de motllures i seccions originals.
  • Sanejament d'elements escultòrics de pedra natural (emmarcaments, mènsules, fris..)
  • Neteja i consolidació de paraments de pedra natural.
  • Rehabilitació de llosanes de balcons de pedra.
  • Restauració de columnes d'accés.
  • Reparació de l'estuc de calç de façanes amb tècniques tradicionals.
  • Revestiment de serralleria.

Ubicació de l'obra

Obres finalitzades

Obres en curs

Obres destacades

Busques una altra obra?