Av. del Mar, 43


Rehabilitació i restauració de façanes i envoltants d'edificis \ Rehabilitació de grans edificis, mancomunitats i gratacels \ Rehabilitació Energètica - Aïllament Tèrmic \ Contemporani
Buscar rehabilitacions similars Cerca edificis del mateix tipus

Obra finalitzada

Sobre Av. del Mar, 43 (Palamós)

Renovació de la pell de 3 façanes:

  • Renovació integral de la pell de 3 façanes exteriors mitjançant subestructura metàl.lica, aïllament i panells de fibrociment de colors en massa.
  • Aïllament i nou acabat de passadissos exteriors amb extradossat de panells de fibrociment.
  • Substitució de paviment de passadissos i remats perimetrals.
  • Tractament de bigues metàl.liques de cos d'escala exterior.
  • Execució de SATE en edifici annex.
  • Nou acabat de cos d'escala amb revestiment acrílic de color.
  • Substitució de falsos sostres de passadissos exteriors.
  • Renovació de mecanismes de llums i lluminàries.
  • Impermeabilització de coberta de planta baixa.

Ubicació de l'obra

Obres finalitzades

Obres en curs

Obres destacades

Busques una altra obra?