Amb els treballs que l'equip de restauradors de TRAC han dut a terme a la façana, la cúpula, la terrassa i la coberta d'El Corte Inglés de l'Av. Portal de l'Àngel 19-21, l’edifici ha recuperat tot el seu esplendor i la seva estètica classicista, tornant a ser un referent arquitectònic de la ciutat de Barcelona. 
 
Així mateix, els dos grans fanals que es troben a l'entrada principal del centre comercial han requerit una restauració paral·lela que ha estat llarga i minuciosa, amb l’objectiu de recuperar aquests dos elements patrimonials de l’any 1926. 
 
Ara podeu veure un vídeo breu que ha capturat tota la feina meticulosa que els especialistes de TRAC han dut a terme durant mesos en aquests dos elements patrimonials de l'emblemàtic edifici i que ha consistit en el següent:
 
 • Lligat amb corretges perimetrals a diferents altures, subjectant l'estructura i les peces ornamentals com a mesura de seguretat per al desmuntatge.
 • Desmuntatge, amb mesures manuals, peça per peça dels ornaments de fosa del fanal, des de la cúpula superior fins la xapa base inferior, per sobre de la mènsula ornamental, enumerant totes les peces per al seu posterior muntatge.
 • Desmuntatge dels elements que formen l'estructura d'acer interior: xassís, portelles, fixos i elements decoratius.
 • Desmuntatge de la xapa base, un cop subjectes a manera de seguretat dels rínxols inferiors de la xapa base. Verificació de l'estat del tub central en el seu inici amb la connexió a mènsula.
 • Retirada de material desmuntant des de la bastida fins camió a peu de carrer, càrrega i transport a taller.
 • Recomposició de la xapa a força d'acer conformada a força de xapes, de gruix a verificar, col·locades formant un escalonat o motllura a imitació a l'existent.
 • Substitució amb perfils iguals als existents de les parts rovellades o en mal estat, de portelles i fixos de l'estructura d'acer, rectificat i mecanitzat per a la subjecció amb cargols mètrics a l'estructura d'acer.
 • Recomposició de peces en mal estat de cúpula superior amb xapa de zinc.
 • Fabricació amb fosa d'alumini o acer tornejat, de dues peces superiors que s'han perdut.
 • Premuntatge de fanals en taller per verificar el correcte acoblament de totes les peces.
 • Un cop verificat el correcte acoblament del conjunt, es procedirà al seu desmuntatge per al seu transport a peu d'obra.
 • Càrrega manual des taller a camió de tots els elements desmuntats i restaurats, transport a peu d'obra i hissat de totes les peces fins al lloc de col·locació.
 • Muntatge de la estructura d'acer que forma la base de suport dels fanals i posterior muntatge de totes les peces ornamentals de fosa amb cargols d'acer inoxidable.
 • Revestiment dels fanals restaurades amb aplicació de mà d'imprimació i dues d'esmalt per elements metàl·lics en exterior d'alta qualitat.
 • Col·locació dels vidres retirats prèviament, segellats amb silicones.
 • Segellat de juntes d'unió de totes les peces metàl·liques amb silicones a base de poliuretà i retallada de sobrants de silicones.
 • Treballs d'instal·lador per a la connexió del fanal un cop col·locada en el seu lloc d'origen i la instal·lació elèctrica existent.

 
 

 

Paraules clau