El Conveni General del Sector de la Construcció estableix el marc normatiu de les relacions de treball al sector, regulant les seves condicions generals, amb la doble finalitat d'homogeneïtzar-les i atorgar-los caràcter de permanència i estabilitat. 
 
Algunes de les novetats del VI conveni són:
 
  • La subcontractació regulada específicament per la Llei 32/2006.
  • Modificació de l'estructura de la formació en prevenció de riscos laborals.
  • Definició de les funcions del vigilant d'obra.
  • Nous annexos per al procediment per a l'homologació d'activitats formatives.

Descarrega el text complert
 

Font

Paraules clau

Serveis associats