TRAC ha realitzat una rehabilitació flash durant el mes d'agost al centre educatiu Escola Sant Andreu Natzaret, al carrer Arnús, 16-18 de Badalona. Es tractava de dur a terme una operació especial de retirada de coberta de voladiu amb MCA, un enderroc de ràfec de grans dimensions, una nova construcció de ràfec amb estructura rehabilitada i un acabat amb xapa de zenc plegada segons el mètode tradicional. Apart, calia dur a terme la rehabilitació dels estucs de cal tradicional confrontants al ràfec.
 
Totes aquestes intervencions exigien la seva realització en un termini màxim de 5 setmanes. Es tractava, doncs, d'una obra condicionada a temps limitat d’acord al calendari de l’escola, al calendari escolar i als casals d’estiu previstos pels inicis de vacances.
 
El procés de les actuacions ha estat la següent:
  • Retirada de viseres de fibrociment existents. 
  • Repicat puntual de revestiment de murets i aplicació de nou estuc tenyit en massa.
  • Substitució de peces ceràmiques de cubremurs a planta 3 per noves peces amb goteró.
  • Col·locació de nova subestructura de ferro per posterior col·locació de panell i noves viseres de zinc.
 
TRAC és una empresa rehabilitadora amb una àmplia experiència en rehabilitació de centres educatius i sensible a les necessitats de dur a terme obres respectuoses en un entorn educatiu on es troben  infants i adolescents. Les característiques especials que presenten aquest tipus de rehabilitacions, amb el timming absolutament marcat pel calendari escolar, demana d'una absoluta planificació i control de les obres, requisits especials dels que Trac n'és un bon coneixedor.
 
Al llarg dels nostres 20 anys hem dut a terme feines de rehabilitació a escoles bressol, centres educatius, residències d'estudiants i residències de docents de tota la ciutat de Barcelona i rodalies. Alguns exemples destacats són l'escola Pia de Sarrià, l'Escola Pia Sant Antoni, l'Escola Drassanes, l'Escola Ipse, l'Escola Augusta, l'Escola Mare de Déu del Coll o la residència Erasmus.
 
 
 
 
 
 

 

Paraules clau

Serveis associats