Durant els treballs de rehabilitació de la façana principal i els ampits de coberta de Llibreteria 11, l’equip de restauradors de TRAC ha descobert uns estucs marbrejats amb vetes de color ocre, vermell i negre que s’amagaven a sota de la brutícia adherida a l’estuc.

Aquesta troballa ha obligat a dur a terme una neteja manual minuciosa per deixar al descobert el vetejat de l’estuc, que permetrà reproduir-lo tal i com era originàriament.

També es netejaran els elements de pedra amb un sistema de projecció de partícules aplicat de forma molt controlada per no erosionar les superfícies de pedra i poder extreure la brutícia que la cobreix.

 
Aspecte de l'estuc abans de la neteja
 
 

Aparició dels estucs marbrejats després de la neteja


 

Paraules clau