L'edifici d'Av. Mediterrània 1 de Platja d'Aro està sent objecte d'una rehabilitació energètica mitjançant un sistema de façana ventilada de Terracota tipus NBK, que permetrà millorar l'eficiència energètica i l'estètica final de la construcció.
 
En aquesta obra s'està tenint molt en compte els principis de l'economia circular, a l'hora d'escollir el material natural de la façana ventilada, que més endavant podrà ser reutilitzat plenament, reduïnt al màxim els residus generats durant i després de l'obra.
 
En aquest sentit, s'ha procedit a retirat l'aplacat de pedra i s'han revestit els cantells dels balcons amb materials més resistents a la corrosió. A més, s'ha retirat el panell sàndvitx existent a la façana Nord i s'ha substituït per la nova façana ventilada de ceràmica terracota, escollida segons els principis de l'economia circular perquè està fabricada amb elements naturals: aigua, argila i foc. 
 
Per a la instal·lació de la façana ventilada Terracota NBK s'ha subministrat i col·locat als paraments verticals aplacats de les façanes Est, Oest i Sud. Finalment, s'ha aplicat el revestiment als paraments verticals, horitzontals i bigues de les façanes exteriors. 
 
També s'ha procedit a la substitució de les baranes existents a les façanes exteriors i al sanejament dels caps de les bigues existents a la façana Est. S'han col·locat baranes d'acer inoxidable als balcons per augmentar la seva resistència a la climatologia adversa, donat que l'edifici està proper a la primera línia de mar. 
 
Està previst que al mes de juny les obres ja estiguin plenament finalitzades i l'edificis pugui iniciar una nova etapa en plena forma i amb una estètica actualitzada.
 
Façana posterior a la meitat del procés de rehabilitació

 

Col·locació dels panells de façana ventilada Terracota NBK

 

Aspecte de la façana ventilada col·locada

 

Detall del resultat de part de la façana posterior

 

Treballs de picat de cantells de forjat als balcons

 

Imatge de la façana abans de la intervenció de TRAC

 

Paraules clau

Serveis associats