L'associació es va crear fa més de dues dècades amb la idea d'agrupar a professionals del projecte, càlcul i assessoria d'estructures i està constituïda per tècnics amb diferents titulacions (arquitectes, enginyers industrials, enginyers de camins, enginyers d'obres públiques, arquitectes tècnics i enginyers tècnics) relacionats amb la consultoria d'estructures, i per entitats de primera línia relacionades amb el sector.

 
 

 

Paraules clau

Serveis associats