Els tècnics de TRAC han dut a terme una tasca de restauració a la finca de Pere IV 53. El seu compromís amb la preservació del patrimoni arquitectònic ha resultat en una notable transformació del vestíbul d'aquest edifici històric. Els treballs més destacats que s'han realitzat han estat els següents:
 
  • Recuperació de l'estuc original: Un dels èxits més notables ha estat la recuperació de l'estuc original de l'arrambador i els paraments de l'escala. Aquest procés ha implicat un minuciós decapat de la pintura preexistent fins a revelar els paraments originals. Després, s'ha realitzat la reintegració cromàtica de les reparacions mitjançant veladures, tot restaurant la paleta de colors originals.
  • Poliment i abrillantament de l'escala: Per realçar l'aspecte final de l'escala, s'han dut a terme tasques de poliment i abrillantament. Aquest tractament ha permès que l'escala trecuperi el seu aspecte original.
  • Pintura de portes, finestres, reixes i passamans de les baranes. Cada element ha rebut una capa nova de pintura, rejovenint així la seva aparença.
 
Pel que fa als patis, s'han dut a terme les actuacions següents:
  • Repicat puntual del parament d´estuc: Els patis presentaven àrees amb parament d´estuc malmès. Aquí, s'han fet repicats puntuals, incloent-hi el cosit d'esquerdes. Després s'ha aplicat un estucat tricapa que imita la textura final de la resta del parament en bon estat de conservació.
  • Recuperació de sanefes: Durant la rehabilitació, s‟ha pres la decisió de recuperar les sanefes dels frontals dels forjats dels patis, reintegrant aquests elements arquitectònics per mantenir l‟autenticitat de l‟edifici.
 
Finalment, al sostre de l'entrada de la finca:
  • Neteja i recuperació de la pintura al fresc: El sostre de l'entrada de la finca emparava una pintura a la fresca que mereixia ser restaurada. Els experts de TRAC han dut a terme una minuciosa neteja i restauració d'aquesta obra, tornant-li lel seu antic esplendor.
  • Tires LED per a més visibilitat: A més, s'han instal·lat tires LED al sostre, millorant la il·luminació i la visibilitat, i realçant l'apreciació de la pintura a la fresca, tant de dia com de nit.
 
L'obra a Pere IV 53 és un testimoni més de la dedicació dels tècnics de TRAC en la restauració del patrimoni històric, tot preservant la història i la bellesa d'aquests edificis per a les generacions futures.
 
Neteja i recuperació de pintura al fresc en el sostre del vestíbul de la finca

 

Resultat final de l’interior del badalot d’escala

 

Detall del sòcol d’escala

 

Recuperació de pintures en portes, finestres, reixes i baranes

 

Fase de repicats, recuperació d’estucs en el pati interior

 

Preexistències: interior del badalot d’escala abans de la restauració

 

Preexistències: detall del sòcol d’escala abans de la restauració

 

Paraules clau

Serveis associats